Výkup elektřiny cena a jak ji vypočítat

Fotovoltaika není v současnosti cizím slovem. Přesvědčují nás o tom přibývající solární panely na střechách rodinných domů. Právě díky fotovoltaice lze ušetřit nemalé finanční prostředky na elektrické energii. Ale věděli jste, že přebytečnou elektrickou energii lze i prodat? Výkup elektřiny cena závisí na množství elektrické energie, které je poskytována do distribuční sítě. S tím samozřejmě souvisí několik faktorů. Výkup elektřiny cena se vypočítává prostřednictvím přesně stanoveného vzorce a ještě před instalováním solárního systému je dobré ji konzultovat s distribuční sítí.

Druhy solárních systémů, který je vhodný právě pro vás

Výkup elektřiny cena a poptávka
Způsoby výkupu elektřiny a její cena

Solární systém má přesně stanovené schéma. Na střeše jsou umístěny solární panely, které přeměňují sluneční světlo na DC proud. Na domě je instalován solární měnič, který přeměňuje DC proud na AC proud, které je již možné spotřebovat v rozvodech domu. I přes solární panely je domácnost neustále napojena na elektrickou energii z distribuční sítě a v případě jejího nedostatku ze slunce spotřebovává tu dodavatelskou. V současnosti jsou významné hlavně dva solární systémy. První je zaměřen na spotřebu elektrické energie ze slunce v době, kdy slunce svítí a přebytečnou předává a druhý má navíc instalované baterie, do kterých se energie akumuluje a spotřebovává se v době, kdy již slunce nesvítí. Právě toto a mnoho jiných věcí je třeba zkonzultovat s odborníkem. V první řadě to je, který systém je pro domácnost nejvhodnější. Následně je důležité umístění a množství solárních panelů. Někdy se solární panely umisťují na boční stranu domu, neboť orientování střechy není výhodné. Také je důležité, zda solárním panelem nic nestíní, případně zda je možné, že by se slunce odráželo iz jiné strany. Jelikož využití solární energie je hlavně v létě, je dobré aby domácnost měla zařízení, které spotřebovává velké množství energie například ohřev vody v bazénu nebo vířivé vaně. Někdo možná uvažuje o vytápění domu tímto způsobem, ale to je zanedbatelné vzhledem ke snížené svítivosti slunce v zimních měsících a krátkým dnem. Výkup elektřiny cena je možnost, jak ušetřit, jak zrychlit návratnost finančních prostředků, které jste do fotovoltaiky investovali. Chcete-li se dozvědět více, jak tuto situaci řešit, navštivte následující internetovou stránku: https://www.rightpower.cz/

Fotovoltaika a možný výkup elektriny

Elektrická energia, spolu s inými položkami súvisiacimi s bývaním, tvoria nemalú čiastku. Všetky položky sú však nesmierne dôležité a v súčasnosti si existenciu bez nich nevime predstaviť. Elektrických spotrebičov neustále, ktoré nám uľahčujú život neustále pribúda a my máme stále viac požiadaviek. Každý sa snaží šetriť, kde sa len dá, no nie vždy je to možné v takej miere. Jednou z najlepších možností ako ušetriť finančné prostriedky za elektrickú energiu je investícia do fotovoltaiky. V tomto prípade ide o jednorázovú investíciu, ktorá ponúka dva základné systémy a to výrobu elektriny a následný výkup elektriny alebo jej akumuláciu a využitie v čase, keď už slnko nesvieti. Vykup elektriny je možný po dohode s dodávateľom elektrickej energie. Oba systémy výrazne znížia cenu elektriny z distribučnej siete.

Základné systémy fotovoltaiky

Vykup elektriny je ekologický
Priaznivé vplyvy výkupu elektriny

Solárne panely už nie sú žiadnou novinkou. Skrášľujú stále viac a viac striech rodinných domov ale aj podnikateľských subjektov. Sú dva základné typy systémov a možnosti ich využitia. Prvý rieši výrobu elektrickej energie, pričom prebytok odvádza do distribučnej siete. Výkup elektriny je potrebné dopredu dohodnúť s dodávateľom a podpísať s nim zmluvu. V tomto prípade sa odporúča využívať všetky alebo čo najviac elektrospotrebičov v čase, keď svieti slnko. Druhý systém obsahuje naviac akumulátory, ktoré zhromažďujú prebytočnú, resp. nespotrebovanú elektrickú energiu a tú domácnosť spotrebováva v čase, keď už slnko nesvieti. Samozrejme že v oboch prípadoch je domácnosť napojená na distribučnú sieť a v prípade nedostatku je elektrina čerpaná odtiaľ.

Pred inštaláciou požiadajte o radu odborníka

V každom prípade, ak sa rozhodnete pre inštaláciu fotovoltaického systému, je dôležité poradiť sa s odborníkom. Odborník poskytne poradenstvo ohľadom umiestnenia solárnych panelov tak, aby boli využité čo najviac, okrem toho vyrieši ich množstvo aj systém, ktorý bude práve pre vašu domácnosť ten najlepší. V našom podnebnom pásme je využiteľnosť tejto energie v letných mesiacoch takmer 100%. V jarných a jesenných  je to menej ale stále je dostatočná. Nech si už zvolíte systém s výkupom energie alebo so akumulovaním, určite ušetríte. Viac informácií nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://rightpower.sk/

Krb na pelety so zásobníkom – dokonalý zdroj tepla

Hľadáte efektívny zdroj kúrenia a zároveň vám nie je ľahostajné, akú cenu za váš teplý domov zaplatí planéta, potom je pre vás krb na pelety so zásobníkom ideálnym riešením. Vykurovania s drevenými peletami sa označuje ako ekologická forma kúrenia. Ponúka kombináciu efektívneho využitia paliva a nízkych nákladov na jeho kúpu. V porovnaní s elektrinou alebo vykurovaním zemným plynom môžete kúrením prostredníctvom peliet ušetriť možno aj polovicu nákladov na vykurovanie. Navyše ide o ekologické vykurovanie, ktoré sú dokonalou alternatívou dreva. Pri ich horení nedochádza k zaťažovaniu žitovného prostredia, keďže horením vzniká minimum škodlivín. Preto je krb na pelety so zasobnikom ideálnou voľbou pre vás.

Ako sú výhody peliet?

Krb na pelety so zasobnikom a jeho výhody
Prečo sa rozhodnúť pre krb na pelety so zásobníkom?

Pelety sú valčeky s dĺžkou približne 5 cm a priemerom do 20 mm. Pelety sú vyrobené z biomasy pomocou drvenia, lisovania a sušenia. Neobsahujú žiadne chemické prísady. Obsahujú aj piliny alebo slamu. Výhodou peliet je, že pri kúrení sa nemusíte trápiť vlhkosťou, ako to býva pri dreve, kedy pre správne kúrenie potrebujete suché drevo. Ak sa rozhodnete pre krb na pelety so zásobníkom, tak si vyberte ekologické palivo, ktoré je vyrobené z čistej drevnej suroviny. Pri horení peliet v krbe na pelety so zásobníkom sa uvoľňuje minimálne množstvo oxidu uhličitého. Zhorené pelety v peci na pelety nechávajú len malé množstvo popola, ktoré navyše môžete využiť aj ako hnojivo. Pri výbere palivá je potrebné myslieť aj na kvalitu peliet, musia byť bez obsahu kôry, majú mať bielu farbu a nedrobia sa. Od kvality peliet závisí aj to ako často budete musieť pec na pelety čistiť. Pri kvalitných peletách stačí nádržku na popol vysypať raz za 6 týždňov.

Krb na pelety so zásobníkom – silná konkurencia plynovým kotlom

Krb na pelety so zásobníkom je plnohodnotným konkurentom plynovým kotlom. Nilene v porovnaní s ekologickým dopadom, kde krb na pelety je jednoznačným víťazom, keďže plynový kotol žiaľ nie je veľmi ekologickou voľbou. S krbom na pelety so zásobníkom získate moderné riešenie a zároveň aj vysoko účinné riešenie, ktoré ponúka v porovnaní s inými druhmi vykurovanie jednu z najvyšších výhrevnosti. Vďaka peci na pelety si môžete v domácnosti vychutnať pohľad na plápolajúci oheň a súčasne vyhriať si celý dom a vyriešiť elegantne aj ohrievanie vody.  Ak práve zvažujete vhodné vykurovanie do vašej domácnosti a zaujíma vás krb na pelety so zásobníkom, nechajte si poradiť od odborníkov. Nájdete ich na webovej stránke https://www.naj-krby.sk/.