HradHukvaldy

CZ PL EN

Program hradu rok 2014


Program hradních akcí 2014

Duben

27. 4. Slet čarodějnic


• slet čarodějnic z celého okolí - kostýmovaní vstup zdarma
• soutěže a hry pro malé i velké čarodějnice, nejlepší budou oceněny
• rytířská představení - tematický program
• k poslechu hraje dobová hudba Camerata
• vyvrcholení dne upálením nejstrašnější čarodějnice

 

 

Květen


8.5. Prezentace žáků střední odborné školy Frýdek - Místek

 

• Střední odborná škola Frýdek - Místek p.o., Lískovecká 2089, pracoviště Na Hrázi 1449
• ukázky kovářských prací žáků učebního oboru Podkovář a zemědělský kovář
• soutěže v opracování dřeva motorovou pilou žáků oboru Lesní mechanizátor

 

17. - 18.5. Hradní slavnosti


• slavnostní zahájení nové sezóny
• rytířská klání po celý víkend
• živá gotická hudba Subulcus
• hradní grilování

 

 

24.5. Doteky Asie


• tematický program věnován východní kultuře

 

 

31.5. Dětský den na hradě


• hry a soutěže pro děti v podání skupiny přátel historie ze Znojma - Knechti

 

 

Červen

7.6. Dívčí válka


• divadelní představení Dívčí válka od F. R. Čecha
• účinkuje divadelní soubor D.N.A. (Frýdek - Místek), hradní motta od 15:00 hod

 

 

14.6. Hukvaldský Brnkot


• VII. ročník setkání milovníků kytar a dobré hudby v hradní mottě

 

 

21. - 22.6 Hrnčířské setkání


• první ročník setkání hrnčířů na hradě
• ukázky prací a zahájení výstavy v hradní baště na téma Hukvaldy

 

 

28.6. Jak se žilo a jak bylo


• poznejte život našich předků ve 14. století
• dobový, zábavně naučný program
• výcvikový tábor, přehlídka střelných a palných zbraní
• středověký ´´špitál´´, ukázka polní kuchyně
• dobová řemesla
• společný program skupin Rytíři z Hückeswagen, Piastovci a Družina Petra Meissnera
von Peterswald

 

 

Červenec

6.7. Ve jménu pravdy


• kostýmované oživlé prohlídky tentokráte s Janem Husem
• provázejí postavy, které se vážou k historii hradu

 

 

12.7. Strašidelná noc


• večerní sjezd strašidel, bubáků a dalších bytostí
• tradičně oblíbená akce zejména pro zlobivé děti
• doprovodný program - právo útrpné - katovna a noční rytířské vystoupení

 

 

26 .7. Dobývání hradu


• VIII. ročník dobývání hradu
• největší akce sezóny, třikrát za den bitva
• dobová ležení, hrad plný rytířů a krásných dam

 

 

Srpen

2.8. Western na hradě


• tematický program věnován divokému západu

 

 

9.8. Hvězdy nad hradem


• sledování noční oblohy dalekohledem s odborným výkladem
• letní večer ve znamení středověku
• rytířská vystoupení, ohňová show, dobová živá hudba
• dobré jídlo, pití a zábava samozřejmostí

 

 

16.8 Sokolnictví na hradě


• hradní rožnění a grilování
• sokolnické ukázky dravého ptactva

 

 

23.8. Strašidelná noc


• večerní sjezd strašidel, bubáků a dalších bytostí
• tradičně oblíbená akce zejména pro zlobivé děti
• doprovodný program - právo útrpné - katovna a noční rytířské vystoupení

 

 

30. - 31.8. Oživlé prohlídky


• historie hradu tak jak ji neznáte
• kostýmované oživlé prohlídky

 

 

Září

27. - 28. 9. Svatováclavské slavnosti


• závěr sezóny k příležitosti památky sv. Václava
• rytíři a jejich souboje
• dobová živá hudba Subulcus
• hradní hodokvas - hradní grilování

 

 

Říjen

28.10. Státní svátek - hrad otevřen

 

 

Listopad

30.11. Ondřejská pouť


• tradiční předvánoční setkání přátel na hradě

 


* Změna programu vyhrazena