Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy

CZ PL EN

Program festivalu


25.6.  Hukvaldy Hrad - motta ve 14 hodin26.6. Hukvaldy, obora - amfiteátr v 17 hodin29.6. Hukvaldy, hrad – motta v 18 hodin1.7.  Frýdek Místek – Národní dům v 18 hodin2.7. Hukvaldy, obora - amfiteátr v 17 hodin3.7. Hukvaldy, kostel sv. Maxmiliána v 15 hodin6.7. Rychaltice, kostel sv. Mikuláše v 17 hodin8.7. Příbor, kostel sv. Valentina v 18 hodin9.7. Hukvaldy, obora – amfiteátr ve 20 hodin10.7. Hukvaldy, obora – amfiteátr v 18 hodin


XXIII. Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy
25. června – 10. července 2016
Hukvaldy – Frýdek-Místek – Příbor

 

25.6. Hukvaldy Hrad - motta ve 14 hodin

Slavnostní zahájení a komorní koncert Janáčkovy Hukvaldy 2016 otevřou mladí čeští a slovenští umělci skladbami Mistrů 17. až 19. století.

Žesťové sexteto JKO

Flauti Ostravienses

Mucha Quartet

 

Jiří Ignác Linek: Korunovační intrády Johannes

Ch. Schickhardt: Koncert pro 4 zobcové flétny a cembalo

Wolfgang A. Mozart: Smyčcový kvartet B dur KV 458 „Lovecký“

 

26.6. Hukvaldy, obora - amfiteátr v 17 hodin

Sborový koncert Legendární dětský pěvecký sbor a jeho zakladatelka a sbormistryně Eva Šeinerová oslaví na Hukvaldech 50 let své umělecké činnosti!

DPS Permoník Karviná

Eva Šeinerová – sbormistryně

 

Milan Báchorek: Frenštátská vonička

Otmar Mácha: Slezské halekačky

Jan Vičar: Vejr, Spala jsem na seně, Ej, Janku, Janíčku, Gorale

Leoš Janáček: Ukvalské lidové písně, výběr

 

29.6. Hukvaldy, hrad – motta v 18 hodin

Cimbál jak ho neznáme včetně reflexí díla a osobnosti Leoše Janáčka Jeden z nejlepších a nejoriginálnějších hráčů na cimbál naší současnosti a zároveň hudební skladatel vzdá se svými hudebními přáteli a vynikajícími hráči hold geniálnímu hukvaldskému rodákovi.

Daniel Skála, Gabriela Jílková – cimbál

Soubor lidových písní a tanců Hlubina

 

1.7. Frýdek Místek – Národní dům v 18 hodin

Naši slavní rodáci Severní Morava a Slezsko daly světu nejednoho mimořádného hudebního umělce. Ať již skladatele nebo interpreta. Patří k nim i klavírní virtuóz Martin Kasík, který zvolil pro svůj koncert vskutku festivalový program.

Martin Kasík – klavír

 

Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku, 1. řada

Sergej Rachmaninov: Čtyři etudy – obrazy

Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy

 

2.7. Hukvaldy, obora - amfiteátr v 17 hodin

Orchestrální koncert Nezapomínejme na své rodáky - mimořádné osobnosti! Z Brušperku pochází Jožka Matěj, jehož trombónový koncert patří k těm nejlepším. Zahraje ho 1.trombónista Pražských symfoniků za doprovodu filharmoniků, kteří již několik desetiletí hrdě nesou Janáčkovo jméno.

Kurt Neubauer – trombón

Stanislav Vavřínek – dirigent

Janáčkova filharmonie Ostrava

 

Leoš Janáček: Suita op. 3

Jožka Matěj: Koncert pro trombón a orchestr

Antonín Dvořák: Suita A dur op. 96

 

3.7. Hukvaldy, kostel sv. Maxmiliána v 15 hodin

Komorní koncert „Pocta Leoši Janáčovi“ Ve výroční den Leoše Janáčka zazní Mistrova vzpomínka na dětství prožité jak na Hukvaldech tak v Brně - Dechový sextet „Mládí“.

Musica per cinque

Robert Heger – flétna

Dušan Foltýn –hoboj

Tomáš Čistecký – klarinet

Petr Hernych –lesní roh

Michael Verner - fagot

Miroslav Plechatý – basklarinet

 

Claude Gervaise: Renesanční tance

Franz Danzi: Dechový kvintet B dur

Darius Milhaud: Putování krále Renée

Leoš Janáček: Dechový sextet „Mládí“

 

6.7. Rychaltice, kostel sv. Mikuláše v 17 hodin

Varhanní koncert Laureat mezinárodních soutěží v SRN, Rusku, ČR a Polsku, host prestižních hudebních festivalů a varhaník svatoštěpánského chrámu v Krakově rozezní rychaltické varhany

Tomasz Soczek – varhany

 

J.S Bach: Fantasia a fuga g moll BWV 542

Chorální předehra BWV 622

F. Mendelssohn Bartholdy: Sonáta č. 4 G dur

Tomasz Soczek: Improvizace

 

8.7. Příbor, kostel sv. Valentina v 18 hodin

Komorní koncert „Vita Caroli“ k 700. výročí narození Karla IV. Češi jednoznačně vybrali Karla IV. za „největšího Čecha“. Pro večer, který je věnován 700. výročí jeho narození a ve kterém zaznějí kromě hudebních děl originální texty Otce vlasti byl záměrně vybrán interiér příborského kostela sv. Valentina.

Bohemia Luxembourg Trio

Stanislav Šárský - mluvené slovo

 

9.7. Hukvaldy, obora – amfiteátr ve 20 hodin

Hudební nocturno Romanticky naladěným posluchačům je věnován večer, ve kterém zazní líbezná Mozartova Malá noční hudba pod jedinečnou večerní oblohou hukvaldské obory.

Komorní orchestr Bohuslava Martinů

Lubomír Čermák – umělecký vedoucí

 

W. A. Mozart: Serenáda G dur KV 525 „Malá noční hudba“

Joseph Haydn: Symfonie č. 45 fis moll „Na odchodnou“

 

10.7. Hukvaldy, obora – amfiteátr v 18 hodin

Závěrečný koncert. Lašské, slezské a moravské lidové tance a texty originálně stylizované Leošem Janáčkem v podání slovenských hostů uzavřou letošní festival.

Pěvecký sbor Lúčnica

Slovak Sinfonietta

Leoš Svárovský - dirigent

 

Ján Cikker: Spomienky

Leoš Janáček: Rákos Rákocsi, hudební obrázky z Moravy