Janáčkovy Hukvaldy z.s.

O Leoši Janáčkovi


"Narozen 3. července 1854 ve škole, v té jizbě, co se dívá jedním oknem na kostel a druhým na pivovar", jako deváté z dětí hukvaldského učitele Jiřího Janáčka, vykročil na Hukvaldech do života umělec, který celým svým jedinečným dílem vzdal hold tomuto krásnému koutu Moravy.

Janáčkův otec, učitel Jiří Janáček, přišel na Hukvaldy v roce 1848. Rodina hukvaldského kantora byla chudá na pozemské statky, zato dětí se urodilo požehnaně a pan učitel se měl co ohánět. To mu však nebránilo, aby se po vzoru svého otce, který založil učitelskou tradici rodu Janáčků, nestaral v obci o všestrannou osvětu: založil čtenářsko-pěvecký kroužek, svým spoluobčanům byl dobrým rádcem v zahrádkářství a včelařství a v celém okolí si získal pověst znamenitého muzikanta.

Na kůru hukvaldského a sousedního rychaltického kostela prožíval kantorův synek Leoš první doteky hudby, neboť byl obdařen diskantem čisťounkým jako voda studánek, rozesetých po oboře obklopující hradní návrší.

Romantická příroda, zříceniny starého hradu opředeného pověstmi, tvrdá realita života a láska k hudbě vypěstovaná otcem, byly dary domova, které si jedenáctiletý Leoš v roce 1865 odnášel do Brna, jež se mu stalo natrvalo domovem. Když se pak ve zralém věku znovu vracel do rodného kraje, přicházel se napít z pramene ryzí hudby, kterou uchoval nejen ve svých úpravách lidových písní a tanců, ale zašifroval ji i do vrcholných, vysoce artistních kompozic.

Ke konci života byly Janáčkovy návštěvy rodného kraje stále častější, zvlášť, když si v Podoboří, v údolí mezi hradním kopcem a Babí Hůrou, koupil domek. Aby pocit sounáležitosti byl dokonalý, přikoupil si Janáček posléze ještě kousek pole a les na příkrém úbočí Babí Hůry. Byl pečlivým hospodářem a hrdým Hukvalďanem. Svou vděčnost rodnému kraji za dar osobitého vidění a slyšení, ze kterého vyrostlo jeho umění, vyjádřil slovy: "Vnitřní prostředí v době dětství má snad nejrozhodnější vliv na tvorbu umělcovu. Ono je i příčinou svéraznosti díla. ..Rodí bezpečnost nápadu, onu chvíli, kdy jak by hvězdy z nebes padaly."

 

Rodný dům

Na stopy nejslavnějšího zdejšího rodáka, Leoše Janáčka, narazíte v obci Hukvaldy na každém kroku. Ať již je to pamětní deska na průčelí domu, kde se narodil a v němž donedávna sídlila mateřská škola a klub důchodců, plastika Lišky Bystroušky při cestě na hrad, Janáčkův Památník, který provozuje brněnská Nadace Leoše Janáčka a v němž si můžete zakoupit nejucelenější Mistrovo dílo.

Bývalou dvoutřídní obecnou školu na Hukvaldech, v níž se v rodině hukvaldského učitele a zaníceného vlastence Jiřího Janáčka a jeho ženy Amálie jako deváté dítě ze čtrnácti Leoš Janáček narodil, dnes zdobí bronzová pamětní deska s reliéfem skladatele, odhalená v roce 1926. Stojí na ní napsáno: "Géniu české hudby PhDr. Leoši Janáčkovi zrozenému v tomto domě 3. 7. 1854 vděčná obec".

Rodný dům Leoše Janáčka byl po rekonstrukci slavnostně otevřen v červenci roku 2004. Přízemi budovy využivá na základě věcného břemene Nadace Leoše Janáčka Brno, ktera zde umistila světničku L. Janáčka. Od roku 2013 spolek Janáčkovy Hukvaldy z.s. provozuje v přízemi budovy Informační centrum.