Janáčkovy Hukvaldy z.s.

NOVÝ MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA


Částkou šesti milionů korun přispěje město Ostrava na Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který vznikne od příštího roku sloučením stávajících festivalů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy. Společné memorandum v této věci, v němž se Moravskoslezský kraj zavazuje poskytnout 3 miliony a město Hukvaldy 200 tisíc korun, schválili 15. listopadu ostravští zastupitelé.

 

„Chceme využít skutečnosti, že právě v příštím roce uplyne 90 let od smrti tohoto významného hudebního skladatele. Věříme, že nově vzniklý Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka má předpoklady stát se ještě prestižnější a významnější událostí, než oba dosavadní festivaly, které se zaštiťují jeho jménem,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Festival Janáčkovy Hukvaldy vznikl pod názvem Janáčkovo hudební Lašsko v roce 1948, tradice ostravského festivalu se začala psát v roce 1950. Janáčkovým májem se stala z Ostravského hudebního jara a Ostravského máje v roce 1976. Přes dílčí odlišnosti usilovaly oba festivaly o totéž: o prezentaci a propagaci díla Leoše Janáčka a obecně hodnot klasické hudby.

Základní osou sloučeného festivalu budou Ostrava a Hukvaldy, místa úmrtí a narození Leoše Janáčka. Jeho součástí budou i nadále koncerty ve vybraných městech a obcích Moravskoslezského kraje. V roce 2018 bude festival zahájen 21. května koncertem České filharmonie, ukončí jej koncert árií z českých oper 30. června v hukvaldské oboře. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka se stane největším hudebním festivalem s janáčkovskou tematikou v Evropě a vytvoří doplňující protějšek brněnskému opernímu festivalu Janáček – Brno.

Organizátorem MHF Leoše Janáčka bude obecně prospěšná společnost Janáčkův máj, která bude zodpovědná nejen za produkční, ale také ekonomické zajištění akce. Festival zůstane v návaznosti na MHF Janáčkův máj členem prestižní Evropské festivalové asociace, partnerem Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze a dalších organizací. Celkové náklady na uspořádání prvního ročníku se odhadují na 18,7 milionu korun.

 

Aktuality

  • 8.1.2018 MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA ZVEŘEJNIL HVĚZDNÝ PROGRAM LETOŠNÍHO ROČNÍKU

    Programovou náplní festivalu je prezentace děl Leoše Janáčka na co nejvyšší umělecké úrovni a propagace české hudební tvorby jak současné, tak meziválečné. To vše v kontextu vývoje světové hudební kultury. 32 festivalových dní, 8 měst a 32 koncertů – to je nabídka letošního ročníku, ve kterém zazáří osobnosti jako například houslista Julian Rachlin, dirigenti Krzystof Penderecki a Christian Arming, pěvec Adam Plachetka, klavíristé Roman Rabinovich, Ivo Kahánek a Jan Simon, orchestry Camerata Salzburk a Litevský národní symfonický orchestr a další.

Zobrazit archiv